Portfolio: Video konkurs - Banjalučka pivara

Facebook aplikacija Video konkurs - Banjalučka pivara Facebook aplikacija Video konkurs - Banjalučka pivara Facebook aplikacija Video konkurs - Banjalučka pivara Facebook aplikacija Video konkurs - Banjalučka pivara

Video konkurs - Banjalučka pivara

aplikacija

 

  • Datum: april 2013.
  • Tip: Facebook aplikacija
  • Alati: jQuery, PHP, MySql, JavaScript, HTML, CSS
  • Facebook API
  • Front-end
  • Izrada administracije (CMS)
  • Projektovanje baze podataka