Portfolio: Facebook aplikacija - Fotokonkurs

Facebook aplikacija - Fotokonkurs Facebook aplikacija - Fotokonkurs Facebook aplikacija - Fotokonkurs Facebook aplikacija - Fotokonkurs Facebook aplikacija - Fotokonkurs

Opis

Facebook aplikacija - fotokonkurs je univerzalna aplikacija koja služi za kreiranje nezavisnih foto-konkursa.

U izradi facebook aplikacije uključen je CMS koji dozvoljava, da svaki konkurs bude vizuelno drugačiji. Sadržaj svake stranice, raspored, oblik i položaj elemenata moguće je menjati kroz administraciju za svaki konkurs posebno. Ovakav sistem omogućava korisniku veliku slobodu u kreiranju vizuelnog izgleda i brendiranju svake stranica posebno.

Facebook aplikacija fotokonkurs sastoji se iz sledećih stranica: početna, pravila, spisak fotografija, pojedinačna fotografija, prijava i pravila.

Način glasanja, koji se odabira u administraciji aplikacije, može biti pukim glasanjem (lajkovanje) ili davanjem ocena (zvezdice).

 

Facebook aplikacija - Fotokonkurs

  • Datum: maj 2013.
  • Tip: Facebook aplikacija, CMS
  • Alati: jQuery, PHP, MySql, JavaScript, HTML, CSS
  • Facebook API
  • Izrada administracije (CMS)
  • Projektovanje baze podataka