Portfolio: FB aplikacija - McDonald's Banja Luka

Facebook aplikacija FB aplikacija - McDonald's Banja Luka Facebook aplikacija FB aplikacija - McDonald's Banja Luka Facebook aplikacija FB aplikacija - McDonald's Banja Luka Facebook aplikacija FB aplikacija - McDonald's Banja Luka

Opis

Za McDonald's Banja Luka urađena je Facebook aplikacija McMeni dana - nagradna igra.

Korisnik na svaki sat vremena u toku dana može da bira od tri kutije u kojima se nalazi jedan od proizvoda iz ponude McMeni-a. Korisnik koji prvi sakupi dobirnu kombinaciju je pobednik za taj dan. Dobitna kombinacija se sastoji od po jednog proizvoda iz svake grupe: Burger. Pomfrit ili salati i Piće.

Facebook aplikacija je automatski proglašavala pobednika, zaustavljala izvlačenje i pokretala nagradnu igru sledećeg dana.

U izradi facebook aplikacije uključen je CMS za unos proizvoda, praćenje toka nagradne igre, praćenje takmičara i pobednika.

 

FB aplikacija - McDonald's Banja Luka

OFF LINE

 

  • Datum: jul 2013.
  • Tip: Facebook aplikacija, CMS
  • Alati: jQuery, PHP, MySql
  • Facebook API
  • Izrada administracije (CMS)
  • Projektovanje baze podataka