Portfolio: vspep.edu.rs

Izrada WEB sajtova i Facebook aplikacija

WEB sajt vspep.edu.rs WEB sajt vspep.edu.rs WEB sajt vspep.edu.rs

vspep.edu.rs

website

 

  • Datum: april 2011.
  • Tip: WEB sajt, CMS
  • Alati: jQuery, PHP, MySql, JavaScript, HTML, CSS
  • Front-end
  • Izrada administracije (CMS)
  • Projektovanje baze podataka