Portfolio: atticamedia.rs 2

Izrada WEB sajtova i Facebook aplikacija

WEB sajt atticamedia.rs 2 WEB sajt atticamedia.rs 2 WEB sajt atticamedia.rs 2

 

Preporuke

DM4WEB  je naše zamisli pretvorio u gotov sajt u samo nekoliko koraka, uz  stručnost i profesionalnost koju svaki klijent može da poželi.
Attica Media SRB

atticamedia.rs 2

website

 

  • Datum: jun 2012.
  • Tip: WEB sajt, CMS
  • Alati: jQuery, PHP, MySql, JavaScript, HTML, CSS
  • Front-end
  • Izrada administracije (CMS)
  • Projektovanje baze podataka